Å grave etter gull er forbundet med uforutsigbarhet. Hedging er en måte å minske den finansielle risikoen.

Hva er hedging?

Det er mange grunner til at gullgraving er såpass risikofylt. Det finnes politisk, finansiell, arbeids og utvinningsrisiko. Her vil vi snakke om den finansielle risikoen, og hvilke verktøy en gullgraver har tilgjengelig for å minske den. Dette kalles populært for hedging, og er en måte å binde seg til en pris slik at man har bedre forutsigbarhet i framtiden. Men først, hvorfor burde man bruke et slikt verktøy?
Gullprisen varierer heftig og har gått i berg og dalbane de siste årene. Under den finansielle krisen i 08-09 skjøt gullprisen i været da investorer verden rundt ønsket et sikrere investeringsinstrument. Effekten var at prisen nådde et historisk høydepunkt i 2011. Gull er ansett som en «sikker havn». Investorer tenker at gull uansett vil fortsette å ha verdi enda aksjer, obligasjoner og derivater faller.

Futures kontrakt

Futures betyr ganske enkelt «i framtiden». Dette er en kontrakt man inngår enten med hensikt å selge eller kjøpe et materiale i framtiden. Dette kan også gjelde for aksjer og andre verdipapirer. Futures kontrakter brukes ofte av gullgravere som ønsker å hedge sin framtidige risiko. Her kan de inngå en avtale om salg til en fastsatt pris, og dermed vite hvor mye penger de mottar i framtiden.

Futures reguleres gjennom markedet, og dette er fellesbetegnelsen på myndighetskontrollerte markedsplasser hvor kjøpere og selgere handler med hverandre. Typisk vil det være et stort antall kjøpere som ønsker gull til fremtidige priser. Her vil volum og pris inkluderes, og som selger har man mange alternativ å velge mellom. Desto høyere gullprisen er på nåværende tidspunkt, desto mer vil man kunne selge gullet for.

Hvilke andre valg er tilgjengelig?

Som gullgraver har du en del andre valg tilgjengelig for å sikre deg mot finansiell risiko. Det som virkelig teller er forutsigbarhet, og desto sikrere du er på din framtidige finansielle posisjon, desto bedre er det. Et annet valg er å selge gullreservene til et konkurrerende firma. For eksempel, hvis du finner gullreserver, men tror at prisen vil falle, da kan du selge disse til et annet firma for en fastsatt pris.

Her vil du oppnå en fremtidig pris, og ikke måtte uroe deg for den finansielle biten. Typisk vil det andre firmaet kreve en betydelig rabatt, men du har fortsatt tilgang på kapital og en fast kontantstrøm enda markedet skulle falle.

Les også: Eiere av landområder kan tjene godt på gullgraving

Hvem passer hedging for?

Du har sikkert tenkt på dette allerede. Hvorfor hedge hvis jeg kun driver med litt gullgraving som en hobby? Dette er riktig, ved at man ikke behøver uroe seg for slike strategier med mindre man driver gullgraving på stor skala. Desto større gullbusinessen er, desto viktigere er det å skaffe seg beskyttelse mot risiko.

For gullgravere som driver hobbyvirksomhet er det lite å hente på handel i slike verdipapirer. Da er det bedre å sitte på gullet en tid framover dersom prisene er lave. Gullprisene har vist seg å gå i berg og dalbane, og prisene følger i stor grad resten av det finansielle markedet. I dårlige tider er det dermed gull verdt å ha reserver tilgjengelig.

Les også: Gullgraving – hva er drifting?