Drifting er et utrykk som oppstod på 1800 tallet i Nord Amerika. Det er en prosess som fortsatt er vanlig i dag blant gullgravere.

Den gode gamle metoden

De som først startet å lete etter gull i Nord Amerika kalles ofte gullpionerene. Tusenvis av mennesker ble tiltrukket nyheter om oppdagelsen av gull i store kvanta. Disse gullgraverne benyttet seg av en metode for gullgraving som fortsatt er populær den dag i dag. Utrykket drifting stammer fra disse pionere, og er kanskje det nærmeste man kommer ekte gullgraving.

Før vi går videre er det viktig å huske at man ikke skal utsette seg selv for unødvendig risiko. Når man graver etter gull er det viktigere å være klok enn å slite seg selv ut med selve gravingen. Bruk naturen for alt den er verdt og let etter hint som viser til forekomster av gull. Er du forsiktig unngår du alvorlige skader, og husk at inget gull er verdt mer enn god helse!

Hva er drifting?

Utrykket stammer fra Nord Amerika hvor gullgraverne lagde sjakter ned i bakken. Ved hjelp av opphogde tømmerstokker stabiliserte de så veggene i sjakten for å unngå jordras. De gravde seg ned helt til de fant bergveggen, og deretter beveget de seg horisontalt i de tilfeller hvor de traff en gullåre.
Dette skyldes at gull oppstår i årer. Disse årene kan strekke seg i tynne striper over lange avstander, og for å kunne utvinne alt gullet måtte gullgraverne «drifte» nedover åren ved å fjerne jord og steinmasser som lå i veien. Å grave slike hull er risikofylt og ikke noe som anbefales for den gjennomsnittlige gullgraveren.

Les også: Hvor finner du gull?

Andre varianter

Drifting er en prosess som fortsatt brukes den dag i dag, med den fordel at moderne utstyr har tatt over jobben. Når man graver etter gull er kvantiteten det viktigste, og små elveleier produserer som regel for lite gull til å være verdt strevet. Drifting gjør det mulig å utvinne store mengder gull over lenger tid, og er en effektiv metode for profesjonelle gullgravere.

I noen områder kan det være vanskelig å bruke denne teknikken. Dette gjelder spesielt steder med permafrost året rundt. Her må man hete opp bakken og fjerne jord og gjørme lag for lag. Denne prosessen er tidkrevende og arbeidsintensiv. Det kan ta lang tid før man når bakkenivå, og det er ingen garanti for at man finner gull da man først når bergveggen.

Les også: Lover og regler for gullgravere

Kan det gjøres i dag?

Svaret er ja! Som oftest krever slik virksomhet egne tillatelser fra myndighetene, men mange land har fortsatt mulighetene åpne for at gullgravere kan prøve seg. Med moderne utstyr og bedre måter å lokalisere gullet er det fullt mulig å treffe en gammel åre.

Gullgraving er kapitalintensivt og de fleste av oss har ikke penger til å sette i gang med en stor drifting operasjon. Derfor er det ikke noe som anbefales for nybegynnere. I tillegg burde man ha en geologisk utdannelse eller i det minste god kunnskap om området man befinner seg i. Dersom du ønsker å prøve deg er det bare å finne fram tursekken. Kanskje du er heldig!