Gull finnes mange forskjellige steder, men det har en tendens til å hope seg opp visse plasser. Lær hvor gullet oftest gjemmer seg.

Naturlige forekomster av gull

Gull finnes omtrent i alle land, men forekomstene varierer kraftig. Hav, skoger, fjell og elver kan alle inneholde gull, men som oftest vil det samle seg på spesielle steder. Disse stede omtales ofte som gullårer, og kan produsere gull i store kvanta. Disse årene er vanligvis plassert inni mellom stein og granitt og har blitt skapt ved hjelp av høyt trykk over millioner av år.

Det er også velkjent at mange gullgravere leter etter metallet i elver og mindre steder hvor vann renner ut fra fjellet. Hvordan har det seg at gullet havner i elven? Svaret er at naturens prosesser fører gullet ut i elven over tid. Erosjoner i steinmassene sammen med ras og endret geologi gjør at gull presses ut fjellmassene. Gjennom flere års erosjon vil gullet så drives nedover elven ved hjelp av de naturlige vannstrømmene.

Kun halve jobben

Vi vet at det er høyere sjanse for å finne gull i utvalgte elvestrøk, men det er fortsatt viktig å være mer presis før man velger å lete etter gull. Med et uendelig antall elvestrøk å velge mellom må man ha tunga rett i munnen før man bestemmer et sted for gullgraving. Det man først burde begynne med er å studere områdets geologi. Vet man at gull er blitt funnet tidligere, eller har stedet en høy forekomst av geologiske bergarter ofte assosiert med gull? Da er også sjansen for å finne gull høyere.

Begynn med å ta en prøve, og bruk en sil til å file ut alle bergartene. Når du leter etter gull må du bruke vekten som referanse. Sand veier omtrent dobbelt så mye som vann, og kvartsstein veier omtrent 2 og en halv ganger så mye. Gull derimot er nesten 19 ganger så tungt som vann målt i volum, og dermed vil det alltid befinne seg helt på bunnen av bunnsegmentet.

Let etter permanente objekter

elv-stein-gull-procollector

Det kan ligge mer gull bak store steiner eller andre hindringer i elva fordi gullet stopper opp der.

For å komme fram til gullet er det smart å lete etter geologiske formasjoner som har stått urørlige i lang tid. Eksempler på dette er store steiner som befinner seg i vanndraget. Dersom gull er tilstede i elven vil det nesten alltid være en høyere konsentrasjon bak slike geologiske formasjoner. Dette skyldes at gullet har blitt stoppet fra å bli tatt med strømmen videre nedover.

Et annet triks er å studere elveleiet med den hensikt å avdekke hvor vannet tidligere har strømmet. En elv vil endre retning flere ganger i løpet av en lang tidsperiode, og dette kan ha ført til en opphopning av gull på steder som i dag er tørre.

Andre tips for gullgravere

En bergtype som ofte oppstår sammen med gull er det som kalles svart sand. Dette er et søsterprodukt av gullet og de går ofte hånd i hånd. Dersom du finner slik svart sand er sannsynligheten høy for at gull også befinner seg i området. Tar du en prøve fra bunnen av elveleiet og finner svart sand er sjansene større for at gull også befinner seg der.