Har du funnet gull, men er usikker på hvor det kan selges? Dette stedet kan kjøpe gullet ditt, og slik går du frem.

Forberedelse til salg

Finner du gull i naturen vil det som regel komme i løs form, med mange små biter. Samler man opp disse kan det fort bli en betydelig mengde dersom man har spart i lang tid. Mange spør seg om de burde smelte gullet til en stor klump, og svaret på dette er et klart nei. Gull er mer verdifullt i små klumper ettersom det er lettere å bearbeide. Dersom gullgrossisten kjøper store klumper vil de måtte belage seg på mer arbeid ved å kutte opp gullet i mindre biter. Det beste er å la grossisten selv bestemme hva de ønsker å gjøre med de mange bitene.

Gull i naturen er vanligvis ikke helt rent, og dermed kan det være vanskelig å vite den reelle verdien. Dette er et argument for nedsmelting, ettersom man her kan finne den reelle vekten av det rene gullet. Det er likevel mulig å bestemme en omtrentlig renhet på gullet man finner, og dersom det stammer fra vannstrømmer vil denne som regel være høy. Gull i klokker, kjeder, ringer og annet er ofte mye renere.

Les også:Eiere av landområder kan tjene godt på gullgraving

Disse kjøper gull

Som regel vil ikke gullsmeder kunne kjøpe gullet ditt. Dette skyldes faren for tyveri og hvitvasking. Gullsmeder kan likevel hjelpe deg med å smelte om gullet til barrer eller mindre biter så fremt de ikke mistenker ulovlig virksomhet. De som kjøper gull fra private gullgravere i Norge kalles gullgrossister, og det er spesielt et firma som skiller seg ut.

K.A Rasmussen er et norsk firma basert på Hamar med prosessering av edelmetaller som spesialfelt. Selskapet kjøper ofte opp gull fra privatpersoner hvor dette inkluderer alt fra samlere til gullgravere. Selskapet driver med videresalg, hvor hensikten er å kjøpe gull for mindre enn markedsverdien og deretter selge det videre. De har også gode rutiner for nedsmelting, utskilling og rensing.

Det er også en lang rekke andre aktører som kjøper gull i Norge.

Hvordan selger man?

K.A Rasmussen har kontorer både i Oslo og Hamar, og du kan besøke et av stedene etter eget ønske. Det er også mulig å sende inn gullet per post, enda dette ikke anbefales. Når du møter opp vil de stille en del spørsmål om gullets opprinnelse, og du vil bli bedt om legitimasjon. De aksepterer bankkort, pass, førerkort og andre former for gyldig I.D(f. eks militærbevis).

Kravene til legitimasjon skyldes ønsket om å forhindre hvitvasking og kjøp fra kriminelle. Lovverket i Norge er strengt på dette området og de må gjøre sitt beste for å handle i god tro. I Norge er det moms på gull, som betyr at en avgift på 25% må legges til prisen.

Verdt å vite

Å selge løst gull man har funnet i naturen kan være en ekstra utfordring. Som tidligere nevnt, er det ofte vanskelig å bestemme renhetsgraden på produktet. En representant fra selskapet vil begynne med å måle vekten. Deretter vil hver bit studeres nøye under mikroskop for å fastsette renhetsgraden. Når vekt og omtrentlig renhet har blitt fastsatt vil de betale deg. Ofte vil du måtte vente på betalingen i en viss periode, mens selskapet gjør en bakgrunnssjekk på navnet ditt.

Les også: Hvor finner du gull?