De som graver etter gull velger ofte å benytte seg av cyanid for å rense gullet. Lær mer om prosessen her.

Historien bak

Å skille ut gull med cyanid er en metallurgisk teknikk som har vært kjent i flere år. Den omtales ofte som MacArthur-Forrest teknikken. Den benyttes til å skille ut gull fra prøver med lav renhet hvor den omgjør gullet til en flyende masse. Dette er en av de mest brukte prosedyrene for utvinning av gull i fast fjell og berg, og på verdensbasis går ca. 15% av all cyanid til nettopp dette.

At gull løser seg opp i cyanid har vært kjent helt siden 1783, men det var ikke før på 1880- tallet at gullgravere begynte å bruke teknikken på gullårer i Sør Afrika. De hadde problemer med den lave renheten i gullprøvene, og de daværende teknikkene var ikke tilstrekkelige. På grunn av cyanids høye giftighet er dette en omstridt metode for rensing, og den er strengt regulert i Norge.

Les også: Hvor finner du gull?

Prosessen bak

Gullet har en svært spesiell kjemisk sammensetning, og et høyt smeltepunkt. Dette kan omgås ved å blande inn cyanid-sodium som bryter ned bindestoffet i gullet. Når man blander cyanidet inn vil andre metaller og bergstoffer skilles ut fra den flytende massen, og dermed har man rent gull som et resultat. Den kjemiske prosessen kalles Elsner metoden. Her fjerner man oksygen ved hjelp av en to-steg prosedyre, og et elektron fra hvert gull atom. Dette gir gullet en flytende masse, som gjør det lett å rense.

Først blir gullet knust inn i mindre biter. Som regel vil man bruke en spesiell presse til å klemme ut et tynt lag med gull før det hakkes inn i mindre biter. Vann blir tilført underveis i prosessen, i samsvar med kalsium cyanid som er det billigste alternativet. Når gullet når sin flytende form bruker man en elektrolyse til å hardne den nye massen.

Bruk i Norge

Dersom du graver etter gull i Norge anbefales det ikke at du benytter deg av metoden på egenhånd. Bruk av Cyanid er svært strengt regulert, og dette skyldes de enorme miljøskadene som oppstår ved utslipp. I tillegg er det fare for liv og helse, og man kan i verste fall dø dersom cyanidet inhaleres ved uhell.

Avhengig av mengden gull du har utvunnet burde du besøke en gullsmed og be om hjelp til rensing. Det finnes andre metoder for rensing av gull som er sikrere både for deg og miljøet, og det anbefales at du benytter deg av denne. Du kan for eksempel velge å bruke kongevann eller salpetersyre til å skille ut gullatomene, men du burde ha en kjemisk utdannelse før du gjør dette.

Les også:Lover og regler for gullgravere

Ny forskning

Nylig kunne man lese at forskere ved et universitet i Illinois, USA hadde utviklet en ny metode for gullrensing. Denne involverer noe så enkelt som sukker, ved bruk av stivelse i mais. Her bruker man brom, klor, vann og sukkerstivelse til å skille ut gullet i fast form. Så fort gullet kommer i kontakt med stivelsen, vil det dannes tynne tråder da gullatomene binder seg sammen. Dette er en mer miljøvennlig metode, og kan erstatte den tradisjonelle cyanidrensingen i nær framtid.