Det har fantes og finnes sikkert fortsatt en del skjulte skatter i Norge. Men, et land med mange store skjulte skatter, må være England.

Her har det i alle år, spesielt i gamle dager, vært mye rikdom. Både fra rike konger som har inndrevet skatter fra sine stakkers undersåtter, men også fra mange korstog hvor de har fått med seg store skatter tilbake til England. Dette er vel også en av grunnene til at vikingene var så interessert i å reise på tokt til England, her var det rett og slett mye verdier å plyndre. Men også amatør skattejegere har gjennom tiden funnet flere store skatter i England.

Vanlige mennesker, som har vært ute for å søke med sine metallsøkere og plutselig har de hatt flaks og funnet verdifulle gjenstander. De tre største skattene i England, har alle blitt funnet innenfor de siste 20 årene, og alle av skattejegere som har dette som sin hobby.

Silverdale funnet
Denne skatten, ble funnet i 2007, i Harrogate, North Yorkshire av David og Andrew Whelan. De var begge ute med sine metallsøkere og fikk inn et kraftig signal. Gjemt mellom en del jernskrap, fant de en flott skål i sølv med mange graveringer på. Etter å ha gravd litt mer, hadde de funnet 617 sølvmynter og 65 andre sølv gjenstander.  Det menes at sølvskålen er ca. 1000 år gammel og produsert i enten Frankrike eller Tyskland. Det samme gjelder for myntene. Hele skatten ble solgt til Yorkshire Museum og familien Whelan samt jordeierne, kunne dele 12 millioner kroner.

Hoxne skatten
I 1992, ble denne skatten funnet i Hoxne, Suffolk. Mens de fleste andre skatter blir funnet med metallsøkere, så var det annerledes med denne. Peter Whatling ba sin venn Eric Laews om hjelp til å finne et spesielt stykke verktøy, som han hadde mistet på eiendommen sin. De lette overalt på tomten til Peter Whatling, men de fant ikke verktøyet. I stedet fant de noen sølvskjeer. Etter å ha gravd litt mer på stedet hvor de fant sølvskjerne, dukket det også opp gullsmykker og mange mynter. Til slutt hadde de funnet 15.000 romerske mynter og 200 andre gjenstander, her i blant mange gullsmykker fra romerne. Som takk for å ha levert inn funnet til de engelske myndigheter, fikk de utbetalt en finnelønn på 20 millioner kroner, den største noen gang, utbetalt til private finnere.

Kongens løsesum
En skatt på mer enn 3500 gjenstander, ble funnet i 2009, ved Lichfield, Staffordshire. Den gamle byen, Lichfield, har mange skatter. Katedralen og hjemmet til Samuel Johnson. Men, i tillegg inneholdt byen også den største skatten, noen gang funnet i England. Terry Herbert gikk over et jorde med sin metallsøker. Her fikk han utslag på søkeren og dette viste seg å være en kongeskatt i det reneste gull. Totalt 3500 enheter som til sammen besto av 5 kg gull og 1,3 kg sølv. Gullgjenstandene er noen av de fineste, som har blitt funnet fra den angelsaksiske perioden. Dessverre for Terry Herbert, ble hele skatten inndratt av de engelske myndighetene, men mon ikke han har fått en pen finnelønn. Hele samlingen er vurdert til ca. 40 millioner kroner