Det snakkes om en ny generasjon metallsøkere som kan være svært effektive i jakten på skatter eller metaller. Dette er metallsøkere som utnytter en teknologi som kalles for Augmented Reality. Det kan gjøres og mer effektive i skattejakten.

Augmented Reality

De aller fleste kjenner til VR eller Virtual Reality. På norsk kaller vi dette for virtuell virkelighet. Dette er en kunstig virkelighet som er helt og holdent fremstilt grafisk av data. Augmented Reality eller AR er en mellomting av VR og den ordinære virkeligheten. 

Mens du med VR briller kun kan se den kunstig fremstilte verden, vil du med AR briller kunne se den virkelige verden med et datalag lagt over. Dette er allerede i bruk på flere arenaer som for eksempel gruvedrift, industri, helsesektoren og undervisning. Dette kan også bli svært anvendelig kombinert med en metalldetektor.

Mens VR utstyr har blitt et produkt med stor tilgjengelighet, og påfølgende lave priser, er AR utstyr derimot litt lengre frem for gjengse forbrukere. Likevel, vi vet at store teknologiselskap som Apple, Amazon og Facebook driver med utvikling av Augmented Reality utstyr for vanlige forbrukere. 

Metalldetektor med AR

Selv om du skulle få en metalldetektor med Augmented Reality vil du fortsatt måtte fysisk utføre skattejakten på samme måte som tidligere. Den potensielt store forskjellen ligger i at du kan gjøre det mer effektivt. Dette kan også føre til at skattejakt med metallsøker blir mer spennende.

Med et AR lag av data kan du få en 3d modell av området du har undersøkt med metalldetektor. Dermed kan du holde god kontroll på området du har undersøkt slik at du ikke går over samme område flere ganger. Dette kan gjøre at skattejakten din blir langt mer effektiv.

På AR laget kan du også markere punkter hvor du har fått utslag og som er verdt å undersøke nærmere. Metallsøkere med AR kan også skille mellom jernholdige- og ikke-jernholdige metallfunn. Dermed kan du sette mer fokus på de mest spennende utslagene du har fått.

På den grafiske fremstillingen du får på dine AR briller vil du også kunne få frem en grafisk fremstilling av objektet du har funnet. Dermed kan du kjenne igjen form, og også vite dybden til objektet.

Det er ingen tvil om at metallsøkere med AR kan bli svært nyttige og spare deg for mye tid. Du vil enkelt kunne markere spennende funn, og ved at områdene du allerede har undersøkt blir markert vil du spare tid, som heller kan brukes på å undersøke de spennende funnene nærmere.

Siden funnene ofte kan bli tydelig fremstilt grafisk kan du også kjenne igjen søppel, noe det dessverre er vanlig å finne med en metalldetektor. Mer erfarne brukere vil også enkelt kunne kjenne igjen former på det som kan være verdifulle funn.

Det finnes allerede metallsøkere med AR, men prisen på disse er høy. Vi forventer at dette kan bli langt billigere når Apple, Facebook og Amazon kommer til markedet med sine AR produkter. Det er ingen offisielle lanseringsdatoer, men det er forventet at det ikke er veldig langt frem i tid.