Jada, det finnes en del egne uttrykk i metalldetektorverden også. Men det gjør det jo i de fleste hobbyer. For egen del minnes jeg jo slitet med forståelsen av uttrykk som: Corner og offside, så nå kan dere tippe på hvor opptatt vi her på Procollector er av fotball.

Anyway, her er et forsøk på å forklare en del grunnleggende utrykk for metallsøkere. De enkelte merker har også en del egne utrykk som gjelder deres modeller, og de vil du ikke finne så mye av her

Sakset med tillatelse fra Metallsøker og metalldetektoromtaler

All-Metal-modus
Dette er som oftest en søkemodus som er en ikke bevegelse modus (non-motion). Når metallsøkeren er i denne modusen gir den størst mulig dybde for denne søkeren. Ulempen er dog at den da ikke bruker noe diskriminering og den da ikke skiller mellom forskjellige typer metall. .

 Diskriminering (Disc)
Dette er en funksjon som man stiller inn for å skille ut forskjellige typer metall man ikke ønsker å finne. Dog mister man litt dybde, jo mer disc man bruker. Vær også klar over at hvis man for eksempel skiller ut sølvpapir, kan man også miste små gullringer.

Finsøking (Pinpoint)
I denne innstillingen går metallsøkeren over i en ikke bevegelse (non-motion) modus som hjelper deg å finlokalisere objektet og hvor dypt det ligger. De fleste moderne metalldetektorer har denne muligheten som standard.

Frekvens
En metallsøker bruker et radiosignal som den sender ned i bakken. Hvis dette signalet treffer metall returnerer det til metallsøkerens mottaker. Disse radiosignalene har forskjellige frekvenser etter hva de er gode på å finne og hvor dypt de skal. Noen metallsøkere bruker en frekvens andre bruker to, og noen bruker veldig mange frekvenser. Og alle typene har sine fans.

Utrykket frekvens brukes også om en funksjon som gjør at man kan juster seg bort fra elektriske forstyrelser fra f.eks høyspentledninger eller andre metallsøkere i nærheten.

Grunnbalansering
I bakken finnes det masser av mineraler som kan forstyrre metallsøkeren din. Dette kan gi deg mange falske signaler. Ved å grunnbalansere metallsøkeren riktig blir man kvitt disse falske signalene. På  de flest billige metallsøkere har man ikke mulighet til å justere dette selv. Disse er stilt inn fra fabrikk for å dekke de fleste typer mineralisering. Noen ganger holder ikke dette, så hvis du har en søker av denne typen uten mulighet til å grunnbalansere, kan løsningen være å reudsere følsomheten.

Konduktivitet
Metall og jordsmonns elektriske ledeevne. Et stort objekt i kobber (som har høy konduktivitet) vil metallsøkeren finne dypere enn et objekt med lav konduktivitet. Når det gjelder konduktiviteten på jordsmonnet vil den innvirke motsatt på søkerdybden

Lydidentifisering
Avhengig av metallobjektets konduktivitet kan metallsøkeren gi forskjellig tonehøyde ut fra hva den mener funnet kan være.  På søkere i litt dyrere prisklasser kan man ofte velge hvor mange forskjellige tonehøyder man vil ha. 3 toner er nok det vanligste, hvor jern gir den mørkeste tonen og sølv den høyeste

Mineralisering
Oppløste mineraler finnes i alle typer jordsmonn. Hvis innholdet av mineralene blir høyt kan dette gi forstyrrelser og falske signaler til metallsøkeren. I spesielt vanskelige områder må man bruke en søker med mulighet for grunnbalansering.

Motion-modus
eller bevegelsesmodus på norsk, er en modus som krever at søkerhodet eller objektet er i bevegelse for at søkeren skal reagere på objektet. De aller fleste metallsøkere i dag er av typen motionsøkere.  Det betyr at de bruker denne modusen som hovedmodus.

Non Motion modus
eller ikke bevegelse modus, blir som navnet sier en type metallsøker som opererer i denne modus ikke krever bevegelse for å reagere på metallobjekter. Disse søkerne er gode på små og dype gjenstander, men har i hovedsak ikke muligheter til å diskriminere.  De må også retunes med jevne mellomrom. Ofte brukt til mineralsøking (gull). Benyttes også ofte til finsøking og av den grunn har også de fleste motion søkere denne modusen innebygget.

Numerisk-ID
Virker som lydidentifiseringen men viser et siffer på metallsøkerens display. På den måten kan man få hjelp til identifiseringen etter hvert som man blir vant til hva de forskjellige tallene indikerer. De laveste tallene indikerer som regel jern og de høyeste metall som kobber og sølv.

Plate
Søkeplate, slang for søkehodet

Scoop
Graveredskap til å bruke i vann og på strender. Gjerne med mange hull så sand og vann renner ut og objektet ligger igjen. I vannet brukes en type med langt skaft

Signalseparasjon
Evnen til å skille forskjellige metaller som ligger tett. Omtales ofte også som hvor rask metallsøkeren er. Hvis du tenker deg et jernstykke som ligger tett inntil en sølvmynt. En metallsøker med dårlig signalseperasjon vil ofte ikke registrere sølvmynten, da den har mer enn nok å gjøre med å fortelle deg om jernet, og ikke rekker å nullstille seg før den skal gi beskjed om sølvmynten. En metallsøker med god signal seperasjon vil rekke å registrere og  gi deg beskjed om begge. Dette er spesielt viktig i områder med mye metallsøppel.

Søkehode/Coil
Metallsøkerens sende og mottaker antenne. Kalles også coil. Leveres ofte i mange størrelser og typer. Størrelsesmessig leveres som regel 8″-9″standard. Dette er ofte en god størrelse for allroundbruk. Et mindre søkehode vil skille bedre mellom metaller i søplete områder som parker osv. Mens et større vil dekke et større område i hvert sveip, og gir noe større søkerdybde.

Søkerhodene leveres også i forskjellige typer.

Konsentrisk er den som vanligvis blir levert med metallsøkeren fra produsenten, da denne typen er billigst å produsere.

Dobbel D er lagest som to D som har rettsiden mot hverandre. Ofte noe dyrere, men fungere bedre i mineraliserte områder og skiller bedre mellom metallobjekter. Noe vanskeligere å finlokalisere med. Men her er det selvfølgelig  mange andre faktorer som også spiller inn.

Husk alltid på å sjekke at søkerhodet du kjøper er laget for å passe din metalldeektor. Ofte går de ikke om hverandre.