For første gang på mer enn 100 år skal et vikingskip graves ut i Norge. Allerede i juni starter arbeidet med å avdekke skipsgravens hemmeligheter.

I revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen bevilget 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av vikinggraven. 
– Dette er en gledelig nyhet, og jeg vil berømme Klima- og miljødepartementet som har sett alvoret i situasjonen. Det finnes svært få bevarte vikingskip i verden, og all ny kunnskap om disse bidrar til en utvidet forståelse av samfunnet i vikingtiden, sier direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum. Museet har ansvaret for å gjennomføre den kommende utgravingen.
Prøveutgravingen i fjor viser at skipsgraven er svært utsatt for nedbrytning, og det har vært avgjørende å komme i gang med utgravingen før det er for sent.
– Dette vil sikre oss verdifull kunnskap. Det er over er hundre år siden forrige arkeologiske utgraving av en skipsgrav, og med moderne utgravingsmetoder kan vi hente ut mye informasjon som man tidligere ikke hadde mulighet til, sier Glørstad.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Smykker, våpen og skipskonstruksjon

Selve utgravingen er beregnet å ta fem måneder, og 10-12 arkeologer vil delta i arbeidet. Skipet ligger nedgravd på et jorde i Halden kommune, og er på omtrent samme størrelse som Gokstadskipet og Osebergskipet. På det dypeste stikker kjølen nesten en meter ned i bakken.

– På tross av den fremskredne nedbrytningen, har skipsgraven fremdeles et unikt potensial for å gi oss ny kunnskap om vikingtiden. Det er mye i funnet som likner veldig på de andre store skipsgravene, sier arkeolog Christian Løchsen Rødsrud. Som prosjektleder for den kommende utgravingen er han spent på hva de kommer til å grave frem.

– Vi håper å finne finner detaljer som gir ny kunnskap om skipsteknologi og fartøyer fra vikingtiden. Vi vet at en høytstående person er blitt begravet her, og at de fikk med seg alt de kunne trenge når de skulle over i sitt neste liv. Vi venter derfor å finne blant annet smykker, våpen og husgeråd, sier Rødsrud.

Ble trolig bygget på Sørvestlandet

Under prøveutgravingen i fjor sommer fant man deler av kjølen intakt. Analyser viste at graven kan dateres til perioden sent 700-tall til tidlig 900-tall, og at skipet trolig ble bygget på Vestlandet eller Sørvestlandet. Gjennom utgravingen regner Rødsrud med at de vil kunne finne ut enda mer nøyaktig hvor skipet ble bygget.

– Et av de viktigste spørsmål omkring Gjellestadskipet er hvor mye det likner på de andre skipsgravene. Det er tankevekkende at treprøven fra kjølen på Gjellestadskipet har stor likhet med prøver fra Oseberg og fra en av småbåtene fra Gokstad– noe som tyder på at trevirket stammer fra det samme området på Sørvestlandet, sier Rødsrud.

Kilde: https://www.íslandcasino.com /ny-spilaviti/