Innenfor mange bransjer har ulike typer produksjon blitt flyttet fra for eksempel Norge til land med et betydelig lavere lønnsnivå. Denne utviklingen er nå på noen områder på vei å snu, ikke minst som følge av økende grad av automatisering og digitalisering.

Avansert produksjon med CAM gjør produksjon mindre arbeidskraftintensiv

Norske bedrifter vil sannsynligvis alltid måtte forholde seg til et høyere kostnadsnivå i stort, men når det gjelder selve produksjonen fører såkalt CAM, «computer aided manufacturing» til at kostnadsbasen er konkurransedyktig også i internasjonal målestokk.

Maskiner fra spesialforhandlere som Masentia Norge integreres med CAD-programvare, noe som gjør at veien fra digital tegning til ferdig produkt er kort. Denne type prosesser kan være særlig relevant når det gjelder for eksempel produksjon av metalldeler i korte serier, en type produksjon som er vanskelig å erstatte med manuell produksjon eller enklere maskiner.

Eksempel på tegning

Nærhet til kundene har en stor verdi

I Norge er olje- og gassindustrien en svært viktig kundegruppe for mange andre store og små selskaper. Derfor er det også helt naturlig at mange selskaper innenfor oljeservice samler seg i såkalte «clustere» rundt oljebyene, noe som igjen fører til at verksteder og produksjonsbedrifter etablerer seg i nærheten av disse. For offshore-virksomheten har det alltid vært viktig med nærhet til produksjonskapasitet, i og med at selv kortere driftsavbrudd kan bli svært kostbare.

I løpet av de siste årene er det samtidig mange som har fått opp øynene for at de globale logistikkløsningene kan være relativt sårbare. Flaskehalser i distribusjonen har ført til forsinkelser og utsolgtsituasjoner, noe som i enkelte tilfeller kunne ha vært unngått hvis produksjonen var lokalisert nærmere sluttkunden i Norge. Det økte fokuset på lokal produksjon kan være med på å bidra til å gjøre norske selskaper mer konkurransedyktige også fremover, ikke minst i forbindelse med for eksempel havvindprosjekter. Her har norsk industri mange fortrinn, og vi vil forhåpentligvis se enda mer lokal produksjon fremover.