Når du først velger å lete etter gull i Norge, må du sikte ut de riktige stedene. Her kan du lære mer om hvilke områder dette er.

Hvilke steder er populære?

Gull oppstår i mange forskjellige former, både løst og fast. I Norge velger de fleste gullgravere å lete etter løst gull, da dette er enklere å utvinne. De største andelene løst gull finner man på Østlandet med konsentrasjoner omkring Eidsvoll. Dette er også stedet hvor noen av landets første kommersielle gullgruver ble opprettet, og har vært et sentralt sted for gullindustrien i århundrer.

I Karasjok finnes de største kjente reservene av løst gull. Finnmark har en geologisk sammensetning som gjør det mulig å finne store mengder gull i vassdrag og elveleier. Grusen i elveleiene inneholder gull som kan vaskes ut ved hjelp av egne siler og brett. Spesielt i områdene som ligger sør for Karasjok har gullgravere vært heldige med utvinningen. Her har funnet løse gullklumper helt opp til 18 gram.

Fast gull

Fast gull referer til det gullet som sitter klemt inne i bergvegger. I Norge er det områder med spesiell høy konsentrasjon av dette. Bindalen er en kommune på Helgeland i Nord Trøndelag. Kommunen er kjent for gullutvinning, og har noen av de største påviste reservene i Norge av fast gull. Bømlo og Svartdalen er andre steder hvor man har funnet lignende reserver. Å utvinne fra disse stedene er vanskelig ettersom kulturminneloven og bergeierne legger hindre i veien.

I Bømlo har man funnet rent gull i høyt kvanta, og det går historier om gullklumper som veier inntil 500 gr, eller en halv kilo. Med de gjeldene gullprisene vil en slik klump være verdt kr 125 000. Dette kan sies å være en svært god gevinst for de som leter etter gull i slike gruver.

Andre steder

Det er viktig å merke seg at løst og fast gull ofte oppstår i samsvar med hverandre. Løst gull er ikke noe som oppstår naturlig i bakken eller vassdrag. Dette er gull som har slitt seg løs fra fjellet gjennom årtusener som følge av flommer, erosjon og høyt trykk. Derfor vil man ofte finne løst og fast gull på de samme stedene. I Finnmark og Troms fylker har det blitt påvist mye løst gull i kystområdene, og det er dermed naturlig å anta at det også forekommer store mengder fast gull.

Til dags dato har det ikke vært noen storskala kommersiell utvinning fra fjell i området. Gullgravere velger ofte å lete etter gull i bekker på Finnmarksvidda da de først skal undersøke nye områder. Da bruker de gullvaskeutstyr. Disse små vassdragene er kjent for å inneholde store mengder av det edle metallet, og er relativt ukjente.

Nord-Norge

finmark-gull

Utenom Karasjok finnes det et sted som heter Bieddjuvaggi i Finnmark. Her er det påvist store mengder fast gull. Innen en 50 km radius har gullgravere også funnet opphopninger av løst gull i bakken, vassdrag og mindre bekker. Spesielt i åttiårene flokket flere gullgravere nordover for å undersøke nærområdet.

Dersom du er gullgraver må du ikke miste håpet for å finne nye reserver. Enda mye av det løse gullet er utvunnet finnes det fortsatt store mengder tilgjengelig. Beregninger har vist at man muligens kun har funnet så lite som 10% av det løse gullet som er tilgjengelig i Norge. Det gjelder å utvise kløkt, tålmodighet og pågangsevne.