Pernille Karlsen Søreng (10) var ute og søkte sammen med faren sin Roy, som har vært en ivrig detektorist siden 2013.

Hun brukte faren sin metallsøker, og søkeren markerte tydelig at det lå noe i bakken. Pernille trodde først det var søppel, men overraskelsen ble stor da det viste seg å være en kufisk-mynt fra mellom år 744 til 747.

Mynten er delt opp, dette fordi den ble brukt som betalingsmiddel i vikingetiden, og handelsverdien var verdien av sølvet som mynten er laget av.

Vitenskapsmuseet i Trondheim har fått tilsendt den meget sjeldne mynten for konservering og oppbevaring.

Pernille vil ikke avsløre nøyaktig hvor mynten ble funnet, men det var i Trondheimsområdet. Hun forteller videre at det er veldig inspirerende å finne slikt, interessen hennes for metallsøking bare øker. Hun håper at mynten blir utstilt på museum, slik at hun kan ta med klassen for å se den utstilt.

Hva er en kufisk mynt?

Kufisk mynt

Kufisk mynt. Må ikke forveklses med fisken kufisk 😀

En kufisk mynt er en gammel arabisk mynt med kufisk skrift.I Norden og særlig på Gotland kom det store mengder kufiske mynter i middelalderen. Kufiske mynter har som regel ikke bilder, men kun skrift. De er forsynt med opplysninger om myntherre, myntsted og pregeår. Navnet kufisk kommer fra en skrifttype som ble utviklet i den hellige byen Kufa i Irak.

De finnes i gull, sølv og kobber, med forskjellige navn.

Gullmynter: Dinarer
Sølmynter: Dirhem
Kobbermynter: Fels