Enten du er interessert i historie og antikviteter eller om du bare syns det er spennende å lete etter skjulte skatter, kan det være kjekt med en metalldetektor. Det kan også være en morsom aktivitet å ta med barn eller barnebarn på, eller en fin måte for å utforske hva som skjuler seg under bakken på sin egen tomt.

Det er stadig flere som blir fristet av muligheten til å finne noe verdifullt og bestemmer seg for å selv prøve lykken med metalldektoren. Dette kan også by på mange spennende opplevelser og oppdagelser av gamle historiske funn om man har hellet med seg.

Har man en interesse for historie kan det være ekstra spennende å se hva man finner. Vet man i tillegg litt om hva det kan være mulig å finne og hvor, kan det også øke sannsynligheten for at man faktisk finner ting. Et godt tips for hvor man kan lete på våren er pløyde jorder etter at frosten har sluppet taket, og frem til det sås.

Perfekt leteområde…

Det er flere hobby-arkeologer som har funnet gjenstander av betydelig verdi mens de har vært ute med metalldektoren. Er du virkelig heldig kan du treffe skikkelig bingo og finne ting som kan være av stor verdi. Det kan derimot være like spennende å finne andre gamle gjenstander, da man aldri vet hva som kan skjule seg i bakken. Noe av det viktigste man må huske på før man går på skattejakt er derimot å ha fått tillatelse fra grunneier.

Hvor kan man lete?

Etter hvert som metallsøkere har økt i popularitet og det har blitt skrevet om flere som har gjort interessante funn, har også flere kommuner gitt informasjon om regler og retningslinjer for hvordan man bør gå frem. Dette er hovedsakelig for å unngå at verdifulle kulturminner ødelegges. Er man uheldig og graver opp et fredet kulturminne kan man fort ende opp med en anmeldelse fremfor en belønning, så det er derfor viktig å følge de reglene som gjelder. Det finnes derimot flere tips og råd for hvor man kan lete for å øke sjansen for at man finner noe, og hva man må tenke på før man begynner å grave opp noe man har funnet.

Hva man må huske på om man finner noe

Selv om man kan ende opp med å finne mye søppel og skrot, kan man også være heldig å finne noe som kan være av verdi. Det viktigste man må huske på da er at man går riktig frem i tilfellet man har funnet et fredet kulturminne. Dette kan man gjøre ved å se på retningslinjene som er utgitt av riksantikvaren eller ved å bruke en tjeneste som heter Kulturminnesøk.

Dersom man har funnet et fredet kulturminne er det viktig at man melder fra om dette til fylkeskommunen eller Sametinget der man har gjort funnet. På denne måten kan viktige kulturgjenstander bli tatt vare på og bli inkludert i forskning og formidling.