Metallsøkere har avdekket store skatter i utlandet. Er dette også mulig her til lands, og hva gjør du om du finner en skatt?

Tidligere funn

I 2008 var en engelskmann ute med metallsøkeren sin for å lete gjennom et jorde. Etter å ha funnet andre gjenstander i området mente Terry Herbertson fra Staffordshire at det også kunne befinne seg flere skjulte gjenstander i området. Det sendte sjokkbølger gjennom den arkeologiske verden, da han gravde frem en 1400 år gammel gullskatt på vanvittige 5 kilo. Den ble i sin tid gjemt av en ukjent anglosakser.

Finnerlønnen til Terry ble på 14 millioner kroner, som han måtte dele med bonden som eide gården. Mange lurer nok på om dette også er mulig her hjemme, og om Norge har liknende skatter begravet. Man kan aldri si aldri, men det man vet for sikkert er at slike skatter er svært sjeldne. Her er reglene du burde kunne før du legger ut på ditt eget eventyr.

Styr unna kulturminner

I Norge gjelder kulturminneloven, som setter klar begrensning på metallsøking innen visse områder. Det er ikke lov å søke etter metaller omkring fredede gravsteder, eller historiske monumenter av kulturell betydning. Vernede områder vil som oftest være nedtegnet på statlige kart, og det finnes flere ressurser tilgjengelig på nett hvor du kan lære mer om dette.

Reformasjonen er navnet på den tidsgrensen man bruker for å bestemme hvorvidt et åsted er fredet automatisk. Dette året er 1537, og alle gjenstander eldre enn dette må i tillegg leveres inn til staten i bytte mot en finnerlønn. Mynter som er eldre enn år 1650 må også leveres til staten. Det kan være vanskelig å slå fast alderen på slike gjenstander, og derfor burde du alltid kontakte staten dersom du er usikker på gjenstandenes tidsopprinnelse.

Kan man finne slike skatter i Norge?

Vi har aldri funnet skatter her til lands av samme størrelse som Herbert gjorde i Storbritannia. Sjansen for å finne skatter her til lands er nok adskillig større på f.eks. norske spilleautomater på nett. Men det er gjort betydelige funn også her til lands, og det største gjennom tidene var det såkalte Hoen funnet. Dette var en skatt på to og en halv kilo, som ble gravd ut på Øvre Eiker i Buskerud, år 1834. Skatten står i dag utstilt på kulturhistorisk museum i Oslo.

Likeså var det en gruppe ungdommer fra Østfold som gjorde et annet betydelig funn. De gravde frem en stor samling mynter fra 1500 tallet, som stammet fra unionstiden med Danmark. Det er med andre ord fullt mulig å finne slike skatter i Norge med metallsøker, enda de er uvanlige.

Gjør deg klar til å lete

Det anbefales at du investerer i en god metallsøker. Kvaliteten på metallsøkere varierer, og du får som regel det du betaler for. De dyreste søkerne på markedet kan koste inntil kr 50 000, men for hobbyvirksomhet trenger du langt fra å betale så mye.

Det neste du må gjøre er å stake ut hvilke områder du ønsker å lete i. Husk å ta kontakt med grunneieren for å spørre om lov til å lete. Videre burde du sjekke at området ikke er fredet som følge av kulturminneloven. Lykke til!