Facebookgruppen «Metalldetektor og historie» er en privat facebookgruppe for alle som er interessert i metallsøking. Gruppen er en utrolig god ressurs for både erfarne og nybegynnere. Medlemmer legger ut bilder og kommenterer, og du kan regne med å få hjelp raskt hvis du lurer på noe. Medlemmer og ledelse er genuint interessert i at gruppen skal være seriøs og imøtekommende.

Gå til gruppen her https://www.facebook.com/groups/165666686794517/

Gruppen har veldig gode kjøreregler som sikrer seriøsitet samt at forumet har en hyggelig tone og at det blir et fint sted å være. Her er reglene:

Kjøreregler for Metalldetektor og historie:

Metalldetektor og Historie er et forum der detektorister og andre historieinteresserte kan utveksle erfaringer, kunnskaper og få hjelp rundt identifikasjon av løsfunn. Forumet er også en digital møteplass for dialog og informasjonsutveksling mellom detektorister og kulturminnevernet, og har en spesiell forankring i å formidle viktigheten av ansvarlig metallsøking iht. både de skrevne og uskrevne lover/retningslinjer som omhandler løsfunn som kulturminner. Ved funn av oldsaker skal det tydelig oppgis funnfylke i overskriften til innlegget.

Vi oppfordrer alle drevne og erfarne detektorister til å møte nye detektorister med en positiv og opplærende tone i sine kommentarer. Kunnskap og forståelse, særlig rundt aspekter som omhandler oldsaker, ønsker vi alle kollektivt skal bidra med, og inkluderes i. Bare på den måten vil man kunne fremme amatørarkeologien på den beste måten.

Dog, viser det seg at det er behov for å ha noen kjøreregler her på forumet hva gjelder oppførsel og nettbruk.

Meninger, oppfordringer, holdninger eller adferd som ikke er forenlig med god skikk, etikk, og som bryter med kulturminneloven, regler eller «omhubegrepet» rundt å ivareta funnsted, gjenstandene og dokumentasjonen på den aller beste måte, gir grunn til ekskludering fra gruppen.

Medlemmer som gjentatte ganger ytrer kulturminnefientlige holdninger eller har detektorpraksis eller annen adferd som ikke er forenlige med gruppens mål og mening, og som ikke tar til seg oppfordringer og råd vil få konsekvenser for medlemskapet. Det oppfordres til å rapportere observasjoner og adferd, herav også forsøk på salg eller hemmeligholdelse av oldsaker og som er i brudd på kulturminneloven til admins. Vi skal fremme lovlig og hensiktsmessig amatørarkeologi her på denne siden. De som ikke synes noe om dette, bør finne seg noe annet å gjøre.

Det aksepteres ikke på noen måte salg, bytte eller annen ulovlig omgang med oldsaker her på denne siden. Dette gjelder også importerte oldsaker kjøpt i utlandet. Brudd på dette fører til umiddelbar utestenging og rapportering.

Ellers forventes det at alle medlemmer har satt seg tilstrekkelig inn i Kulturminneloven, samt også følger den tilhørende Fylkeskommunes retningslinjer for metallsøk, hvis slike retningslinjer er laget og publisert av fylket der du søker. Husk at det ikke er noen felles nasjonale retningslinjer for metallsøk i Norge, derfor kan èn oppfordring til èn detektorist i ett fylke virke lite hensiktsmessig for en annen detektorist i et annet fylke. Husk dette når man kommenterer og poster.
Allikevel er det vel verdt å nevne Kulturhistorisk Museums sine kjøreregler/ mønsterpraksis for detektorister som det oppfordres sterkt til å sette seg inn i og som tar for seg de store fellestrekk ved god juridisk og etisk detektorskikk og bruk ifm metallsøk etter oldsaker.
«Mønsterpraksis for detektorister» kan leses her:  http://www.khm.uio.no/…/…/khm-metallsok-moensterpraksis.html

Og Ja, en GPS er viktigere enn spaden. Tar man oldsaker opp fra marken, så skal det GPS settes og dokumenteres skikkelig, hvis ikke er det bedre at det blir liggende til neste mann som faktisk kan ivareta dette godt nok gjør det.

Omgangstone:
Vær oppmerksom på hvordan man tiltaler hverandre og kommenterer. Det skrevne ord oppfattes hardere enn det muntlige. Bruk en omgjengelig, kameratslig tone. Vi tolererer ikke personlig hets, nedlatende oppførsel, tilgrising av hverandre, klubbfeider, religiøse, politiske eller rasistiske ytringer. Det finnes helt sikkert andre forum som tillater dette, men ikke her.

I et forum med mange tusen medlemmer skal det godt gjøres at alles meninger og holdninger er unisone til enhver tid. Kommentèr og argumentèr i en saklig tone uten at man skal komme til munnhoggeri og personlige feider med hverandre. Personlige konflikter ordnes utenfor dette forum. Nettroll finnes i mange utgaver. Oppviglere som er her kun for å skape uro og diskusjoner, forsvinner kjapt ut.

Humor og hygge er det mye av på forumet. Alle er dog forskjellig og oppfatter humoristiske uttalelser og ting ulikt. Det som dog ikke aksepteres er plantede funn eller funn som settes ut til å være ekte, men som ikke er det, tror alle her inne har forstått hvorfor nå. Det aksepteres heller ikke humor som kan oppfattes som uregelmentær detektorbruk ift oldsaker/kulturminner.

Bilder:
Hvis man forventer ID på et funn er det en forutsetning med gode, skarpe, detaljerte bilder. Vis respekt for både funnet og medlemmene du spør ved å legge litt flid i fotoet. Bruk målestokk eller oppgi størrelse, vekt ol der dette er relevant for identifikasjonen. Gjerne flere bilder fra ulike vinkler og sider. Det hjelper andre til å gi en raskere og sikrere identifikasjon, noe som du jo etterspør. Alle oldsaksfunn skal det oppgis fylke den er funnet i- uten unntak!

Reklame/ salgsinnlegg fra distributører :
All salgsrettet markedsføring fra detektor distributører her på siden skal i forkant være godkjent av admins, ellers vil posten bli slettet.

Vi oppfordrer alle til å bruke forumet flittig, spør gjerne en gang for mye enn en gang for lite. Det sitter vanvittig mye og bred faglig kompetanse blant de mange dyktige medlemmene vi har her inne – bruk hverandre og kos dere med den fantastiske hobbyen vår!